iOS版银行app应用界面设计figma模板

一套iOS版银行app应用界面设计figma模板,模板包含了50页简洁设计的界面,有登录页、注册页、功能页、交易记录、转账、卡片管理、新闻、搜索、二维码展示等。模板为figma格式,所有组件都可以完全自定义,所有图层和符号都组织良好。

FastMobile - Banking app UI kit 1.jpg

FastMobile - Banking app UI kit 2.jpg

FastMobile - Banking app UI kit 3.jpg

FastMobile - Banking app UI kit 4.jpg

FastMobile - Banking app UI kit 5.jpg

FastMobile - Banking app UI kit 6.jpg

抱歉,此资源仅限VIP下载,请先
如遇资源失效请联系客服获取
此资源仅对VIP开放下载
下载说明:如遇资源失效请联系客服获取
0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
没有账号? 忘记密码?